чалпу


чалпу
и. Хорафат карашлар буенча: кешедә җен яки зәхмәт барлыкка китергән дип саналган, егылып берәр җир авыртудан яки имгәнүдән гыйбарәт авыру. ЧАЛПУ САЛДЫРУ (САЛУ) – Хорафат карашлар буенча: кешене чалпудан үзенә бертөрле ырым, өшкерү белән дәвалау

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.